Fotogeschenk scoort 8,9 uit 10.
uit 4173 beoordelingen

Privacy- en Cookiebeleid

Ingangsdatum: 23 mei 2018

Wie zijn wij?

B&V Media B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). B&V Media B.V., gevestigd aan het Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam, handelend onder de naam Fotogeschenk ("Fotogeschenk", "wij" of "we"), respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.fotogeschenk.nl / www.fotogeschenk.be ("Website") en haar editors zoals de fotoboekprogramma´s ("Editor(s)"), alsmede de privacy van haar klanten die via deze kanalen een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze Website en Editor(s) en van jou als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijzen te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven, zoals wanneer we nieuwe diensten, functionaliteit of functies toevoegen aan de site. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we u daarvan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account), hetzij door een kennisgeving op de site of door gebruik te maken van andere methoden. U kunt vaststellen wanneer deze versie van de privacyverklaring is aangenomen door de "Ingangsdatum" hierboven te raadplegen.

U begrijpt dat uw voortgezet gebruik van de site nadat wij een kennisgeving hebben verzonden over onze wijzigingen in de privacyverklaring betekent dat het verzamelen, controleren, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bijgewerkte privacyverklaring. Als u bezwaar hebt tegen bepaalde wijzigingen, dan kunt u uw accountinstellingen wijzigen of uw account sluiten zoals hieronder beschreven.

1. Toepasselijkheid

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via een Website of Editor wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze Website of Editor(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website bevatten of waarvan een link op onze Website staat.

2. Gegevens die wij verzamelen

Fotogeschenk stelt je in staat om online gepersonaliseerde fotoproducten te laten maken zoals een fotoboek, mobiel hoesje of een canvas voor aan de muur en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt

Fotogeschenk verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres en wachtwoord wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt in dan wel op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Het is ook mogelijk dat we je contactgegevens verzamelen als je meedoet aan onze prijsvragen of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over een Fotogeschenk-product. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mail adres ook afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de Website inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens wanneer u de site gebruikt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Fotogeschenk verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten zoals de fotoboekprogramma´s waarmee je een fotoboek kan ontwerpen, je bezoek aan onze Website en eventueel andere websites die vanaf onze Website toegankelijk zijn. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina´s die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze Website of Editor(s).

Deze persoonlijke gegevens omvatten onder meer het volgende:

Wij verzamelen de hierboven beschreven persoonsgegevens in verschillende fasen van uw relatie met ons wanneer u:

We creëren ook profielen over u op basis van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die van u worden verzameld, zoals hierboven beschreven. We doen dit om u aanbiedingen te verstrekken waarvan wij denken dat u mogelijk geïnteresseerd bent om te kopen. De inhoud van het profiel omvat:

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling

Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling.

Het beheren van je account

Je kunt je eigen account aanmaken op onze Website of via onze Editor(s). In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken, delen of nabestellen.

Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een ´co-branded´ wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner of een aan ons gelieerde onderneming en zullen dan producten of diensten van deze derde partij bevatten. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Reviews en opmerkingen

We horen graag over jouw ervaringen met onze Website, Editor(s) en natuurlijk onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Social Media of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete toestemming zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Promotionele acties en prijsvragen

Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto´s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze Website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten

We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de Website en de Editor(s) gegevens zoals het IP-adres van je computer, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, je browser, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast. Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich dan uiteraard ook aan dit Privacy- en Cookiebeleid moeten houden!

Fraude

We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Verbetering van onze Klantenservice

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze Klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze Klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via telefoon, e-mail of live chat contact opneemt met onze Klantenservice, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoring- en trainingsdoeleinden. Op deze manier help je ons met het analyseren en verbeteren van onze Klantenservice.

Bewaartermijn

B&V Media B.V. bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en/of wettelijk is vereisd, om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

4. Doorgifte aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We stellen we je gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit Beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen. Fotogeschenk zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe je voorafgaande toestemming hebbing verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

5. Beveiliging van je gegevens

Fotogeschenk gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Elk fotoboek of ander fotoproduct en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto´s of andere geüploade inhoud is beveiligd door jouw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jou gemaakte producten en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen! We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

6. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van onze Website of online Editor(s) via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. In het geval van de downloadbare Editor(s) maakt het cookiebestand onderdeel uit van de software die je download en installeert op je computer. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de Website of Editor(s) te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze Website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om jou relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de Website en Editor(s) gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

Fotogeschenk gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze Websites te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze Website of Editor(s) te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.

Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze Website of Editor(s) via Google Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze Website wordt bezocht, welke delen van onze Websites bezoekers het interessantst vinden, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze Website en Editor(s) voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Tracking cookies: deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke websites en pagina´s je bezoekt naast onze Website om zo gegevens te verzamelen over je surfgeschiedenis. Met deze gegevens kunnen we je advertenties laten zien die relevanter voor je zijn en beter aansluiten op je interesses. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal keer dat je een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van onze digitale reclamecampagnes te meten. Ze worden namens en met toestemming van Fotogeschenk geplaatst door externe advertentienetwerken.

Social Media-cookies en andere cookies van derde partijen: als je onze Website bezoekt, kan er ook content worden aangeboden door andere bedrijven dan Fotogeschenk. Deze bedrijven kunnen ook cookies op je computer zetten. Als je bepaalde Fotogeschenk-content deelt via Social Media netwerken zoals Facebook of Twitter, dan kunnen deze derde partijen ook cookies op je computer zetten. Het is belangrijk om te weten dat wij geen toegang hebben tot, noch controle over, cookies die door derden worden gekozen. We raden je aan de websites van deze derde partijen te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en over hoe je ze kunt beheren.

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browserinstellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder "Help" in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren Verplicht adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Lees hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt op Googles Privacy & Terms website.

7. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die B&V Media B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met B&V Media B.V. via info@fotogeschenk.nl. B&V Media B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Dit Privacy- en Cookiebeleid en jouw gebruik van onze Website en Editor(s) wordt beheersd en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Privacy- en Cookiebeleid en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

9. Wijzigingen en vragen

Ons Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken . Als je vragen hebt over je gegevens, ons Privacy- en Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan via e-mail, per telefoon of per brief.