Fotogeschenk scoort 8,9 uit 10.
uit 4173 beoordelingen

Herroepingsrecht

Voor gepersonaliseerde producten

Alle items die hebben zijn gepersonaliseerd komen niet in aanmerking voor terugkeer / of vervanging, tenzij defect.

 

Voor NIET gepersonaliseerde producten

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden.

De periode van intrekking is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebben genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons contacteren (B & V media B.V., Amaliastraat 5, 1052 GM Amsterdam, Tel.: + 31 20 8208785, E-Mail: info@fotogeschenk.nl) met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of E-Mail) over uw beslissing om te informeren intrekken van dit contract. U kunt de bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, die is echter niet verplicht.

Om te herroepen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht van herroeping vóór het einde van de periode.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen die wij u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering dan de meest gunstige standaardlevering hebt gekozen aangeboden door ons) binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor dergelijke terugbetaling, zullen we gebruiken de zelfde betaalmiddelen als u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders overeen gekomen bent; in geen geval zal u kosten in rekening gebracht worden voor deze terugbetaling.

Wij verzamelen de goederen. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen met als maximum het bedrag van EUR 9,95. Eventuele beschadigingen komen voor de rekening van de klant.

Voorbeeld formulier

(Als u het contract wilt intrekken, vul dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan B&V Media B.V.
Amaliastraat 5
1052 GM Amsterdam

E-Mail: info@fotogeschenk.nl

-Hierbij ik/wij trekken (*) door mij/ons (*) contracten inzake de verkoop van de volgende goederen (*) / het aanbieden van de volgende diensten (*)
-Besteld de (*) / get meeste (*)
-Naam van de / van de consument (s)
-Aanpakken van / de consument (s)
-Ondertekening van de / van de consument (s) (alleen voor de communicatie op papier)
-Datum
 
_ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is